Aktuality

Sledujte napredovanie výstavby projektu Sekvoja. Na tejto podstránke najdete vždy najaktuálnejšie informácie.

4.10.2023

Máme zateplených 75% stavby

Vonkajšia fasáda na západnej, severnej a východnej strane je hotová, prvých 10 loggií má položenú dlažbu a osádzame na nich zábradlia, pokračujeme náterovými hydroizoláciami ostatných logií. Na 6NP sme dokončili fasádu aj s hydroizoláciou, výťahy v oboch vchodoch sú hotové a momentálne pracujeme na inštalácií svietidiel v spoločných priestoroch a pracujeme aj na zariadení kotolne. Vo všetkých bytoch je položené a zaliate podlahové kúrenie, splašková kanalizácia je hotová a pracujeme tiež na vodovodných prípojkách.

7.9.2023

Progres v exteriéri a interiéri Sekvoje

JV časť fasády je hotová, v exteriéri momentálne pracujeme na kanalizácii. Čo sa interiéru týka vo všetkých bytoch máme hotové podlahové kúrenie a anhydritové potery. Pracujeme na budovaní elektromerových rozvádzačov a taktiež vstupné dvere do oboch vchodov sú zamerané a vo výrobe.

7.8.2023

Stavba napreduje

Dokončujeme omietky v interiéroch bytov, následne začíname s pokládkou podlahového kúrenia. Bezpečnostné zárubne na vchodových dverách sú osadené, na loggiách osádzame chrliče, ktoré zabezpečujú odtekanie prebytočnej vody z loggie. Prebieha príprava na optiku, na osádzanie rebríkového radiátora a murujeme tiež steny obchodného priestoru. Práce prebiehajú v každej časti bytového domu Sekvoja.

27.6.2023

Mesačný progres stavby

Pokládka strešnej krytiny a oplechovanie južnej strany krovu je hotová, je zateplených prvých 6 loggií stavby, severná strana budovy je kompletne zateplená, pracujeme na bleskozvodoch spolu s pribúdajúcim lešením okolo celej stavby a dnešným dňom začíname zatepľovať západnú stranu.

V interiéri je hotová elektroinštalácia vo všetkých spoločných priestoroch aj bytoch, omietky v bytoch sú hotové od 1 po 4NP v jednom vchode. Momentálne pracujeme na rozvode kúrenia zo stupačky k rozdeľovaču a izolujeme terasu na 6NP.

31.5.2023

Novinky zo stavby Sekvoja

Okná na bytovom dome máme osadené, loggie sú predelené, drážky pre pokládku elektrickej kabeláže sú hotové a kabeláž položená. Máme osadené bezpečnostné zárubne vchodových dverí a postavili sme lešenie severnej strany bytového domu, kde momentálne pokladáme vatu (zatepľujeme). Nasledovať bude práca na vonkajšej fasáde a nástreky (stierka) interiérových priečok jednotlivých bytov.

31.5.2023

Hrubá stavba Sekvoje je ukončená

Položením krovu (strechy) bytového domu Sekvoja sa považuje hrubá stavba objektu za ukončenú.

14.4.2023

Dokončujeme 6-te podlažie stavby

Pracujeme posledných predeľovacích priečkach 6-teho nadzemného podlažia následne pokračujeme v práci na streche bytového domu. Okná a balkónové dvere na 1, 2, a 3 podlaží sú osadené, murujeme 5-te podlažie a začali sme s obhliadkami jednotlivých bytov.

3.3.2023

Prinášame aktuality zo stavby

Ku dnešnému dňu aktívne pracujeme na murovaní priečok 4 nadzemného podlažia a zároveň uzatvárame zadebňujeme polovicu 5. nadzemného podlažia. Budúci týždeň začíname s viazaním armatúry a následným budovaním druhej polovice 5NP.

1.2.2023

Pokračujeme výstavbou 4. poschodia

Výstavba poschodí prebieha vždy po poloviciach, aby sme tak pracovne využili všetkých ľudí na stavbe. Aktuálne sú dokončované obvodové a vnútorné priečky celého štvrtého poschodia. Nasledovať bude budovanie stropu, ktoré vytvorí základ pre prácu na 5. poschodí.

10.1.2023

Vďaka vysokým teplotám staviame ďalej

Nový rok 2023 nás prekvapil nezvyčajným počasím vďaka ktorému staviame ďalej. Začali sme oddebňovaním stropu tretieho nadzemného podlažia spolu s murovaním vnútorných priečok bytov. Ďalším krokom bude murovanie obvodových akustických stien štvrtého poschodia stavby

21.12.2022

Garantujeme fixné ceny bytov

Vianoce sú sprevádzané prekvapeniami, preto sme si pre vás tiež jedno pripravili aj my! Všetky byty v projekte Sekvoja predávame počas celého trvania projektu BEZ INFLAČNEJ DOLOŽKY!

14.10.2022

Výstavba na Sekvoji výborne napreduje

Po ukončení výkopových prác koncom leta a skompletizovaní vnútorných aj vonkajších priečok obchodných priestorov, sme aktuálne dokončili základovú dosku prvého poschodia. Dnešným dňom začíname s budovaním obvodových a vnútorných stien prvého poschodia.

17.6.2022

Vydané stavebné povolenie

Bytový dom Pod Sekvojou získal všetky potrebné povolenia k začiatku výstavby bytového domu. Stavebné povolenie na hlavný objekt vydaný stavebným úradom v meste Nová Baňa nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2022.

17.6.2022

Výber generálneho dodávateľa stavby

V týchto dňoch prebieha výber generálneho dodávateľa stavby. Zo získaných ponúk vyberieme spoľahlivé partnera, ktorý poskytne kvalitné prevedenie stavebných prác.