Aktuality

Sledujte napredovanie výstavby projektu Sekvoja. Na tejto podstránke najdete vždy najaktuálnejšie informácie.

31.5.2023

Novinky zo stavby Sekvoja

Okná na bytovom dome máme osadené, loggie sú predelené, drážky pre pokládku elektrickej kabeláže sú hotové a kabeláž položená. Máme osadené bezpečnostné zárubne vchodových dverí a postavili sme lešenie severnej strany bytového domu, kde momentálne pokladáme vatu (zatepľujeme). Nasledovať bude práca na vonkajšej fasáde a nástreky (stierka) interiérových priečok jednotlivých bytov.

31.5.2023

Hrubá stavba Sekvoje je ukončená

Položením krovu (strechy) bytového domu Sekvoja sa považuje hrubá stavba objektu za ukončenú.

14.4.2023

Dokončujeme 6-te podlažie stavby

Pracujeme posledných predeľovacích priečkach 6-teho nadzemného podlažia následne pokračujeme v práci na streche bytového domu. Okná a balkónové dvere na 1, 2, a 3 podlaží sú osadené, murujeme 5-te podlažie a začali sme s obhliadkami jednotlivých bytov.

3.3.2023

Prinášame aktuality zo stavby

Ku dnešnému dňu aktívne pracujeme na murovaní priečok 4 nadzemného podlažia a zároveň uzatvárame zadebňujeme polovicu 5. nadzemného podlažia. Budúci týždeň začíname s viazaním armatúry a následným budovaním druhej polovice 5NP.

1.2.2023

Pokračujeme výstavbou 4. poschodia

Výstavba poschodí prebieha vždy po poloviciach, aby sme tak pracovne využili všetkých ľudí na stavbe. Aktuálne sú dokončované obvodové a vnútorné priečky celého štvrtého poschodia. Nasledovať bude budovanie stropu, ktoré vytvorí základ pre prácu na 5. poschodí.

10.1.2023

Vďaka vysokým teplotám staviame ďalej

Nový rok 2023 nás prekvapil nezvyčajným počasím vďaka ktorému staviame ďalej. Začali sme oddebňovaním stropu tretieho nadzemného podlažia spolu s murovaním vnútorných priečok bytov. Ďalším krokom bude murovanie obvodových akustických stien štvrtého poschodia stavby

21.12.2022

Garantujeme fixné ceny bytov

Vianoce sú sprevádzané prekvapeniami, preto sme si pre vás tiež jedno pripravili aj my! Všetky byty v projekte Sekvoja predávame počas celého trvania projektu BEZ INFLAČNEJ DOLOŽKY!

14.10.2022

Výstavba na Sekvoji výborne napreduje

Po ukončení výkopových prác koncom leta a skompletizovaní vnútorných aj vonkajších priečok obchodných priestorov, sme aktuálne dokončili základovú dosku prvého poschodia. Dnešným dňom začíname s budovaním obvodových a vnútorných stien prvého poschodia.

17.6.2022

Vydané stavebné povolenie

Bytový dom Pod Sekvojou získal všetky potrebné povolenia k začiatku výstavby bytového domu. Stavebné povolenie na hlavný objekt vydaný stavebným úradom v meste Nová Baňa nadobudlo právoplatnosť dňa 05.05.2022.

17.6.2022

Výber generálneho dodávateľa stavby

V týchto dňoch prebieha výber generálneho dodávateľa stavby. Zo získaných ponúk vyberieme spoľahlivé partnera, ktorý poskytne kvalitné prevedenie stavebných prác.